Esimerkki, ei välttämättä esimerkillisiä, -toteutuksia. Tutustu.


  • Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen LUOKK6 -kurssi (Mediakasvatus I: digitaaliset mediat opetuksessa) toteutettiin osittain blogeilla. Opettajan kurssiblogin lisäksi opiskelijat pitivät omia blogejaan. Verkkoaktiviteettien lisäksi kurssiin kuului myös luentoja ja tapaamisia. Kurssiblogissa toteutettiin tiedotuksen ja tehtävänjakelun lisäksi myös keskusteluja, opiskelijoiden omat blogit olivat omaa reflektointia ja tiedontuottamista varten.

  • Tampereen yliopiston Uudet lukutaidot -kurssilla (suoritusvaihtoehdot kasvatustieteeseen, hypermediaan ja mediakasvatukseen) hyödynnetään blogia tiedotuskanavana ja kurssin "keskuspaikkana". Blogi kokoaa käynnissä olevan opintojakson lisäksi aiempien vuosien tiedot samaan paikkaan. Blogin käyttöä täydentää kurssin verkkototeutus Wikiopistossa. Wikiopiston kurssisivulle on koottu kattavasti kurssin käytännön järjestelyihin ja teemoihin liittyvää materiaalia. Sisällöt ovat blogin tapaan useammalta vuodelta.

  • Tampereen teknillisen yliopiston SGN-1200 -kurssiblogin (Signaalinkäsittelyn menetelmät) kautta opettaja vastaili opiskelijoiden kysymyksiin, palveli tiivistelmillä niitä jotka eivät ehdi luennolle ja keräili kurssipalautetta. Blogi laajentaa luentojen teemoja ja oppimista verkkoon sekä parantaa kommunikaatiota. Monesti luentokursseilla ei ole aikaa käsitellä kysymyksiä, ja vaikka olisikin, eivät kaikki osallistujat hyödy vastauksista. Blogitoteutus mahdollistaa jotain uutta, mainiota.

  • 23asiaa on suomenkielinen toteutus Helene Blowersin Charlotte & Mecklenburgin piirikunnan kirjastoille tekemästä (nykyään kansainvälisestä) Learning 2.0 -kurssista, joka opettaa kirjastolaisille web 2.0 -työkalujen käyttöä. Kurssi on toteutettu monesti (?), myös syksyllä 2009. Kurssitoteutus käsittää monia web 2.0:n työkaluja (kannattaa tutustua), mutta osallistujien blogeilla on oma keskeinen roolinsa kurssin ja kurssitehtävien suorittamisessa.

  • Weblogit valtsikassa oli? HY:n valtiotieteellisen tiedekunnan vuonna 2004 alkanut "palvelu, jonka avulla valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat, opettajat, tutkijat, tutkimusprojektit, kehityshankkeet, ainejärjestöt jne. voivat perustaa weblog-sivuston sekä seurata helposti muita valtsikalaisia weblog-sivustoja." Palveluun sisältyi myös mahdollisuus perustaa (tähtimallin mukainen) seurantasivu erilaisten toteutusten tarpeisiin. Hy:n laajempi, uudempi ja hienompi toteutus lienee blogs.helsinki.fi, jonka kautta blogit ovat opetuksen lisäksi varsin laajalti käytössä (mm. markkinointitarkoituksissa). Katso myös wikiin kootut ohjeet blogin opetuskäytön tueksi.

Opetuskäytön blogitoteutuksissa on tärkeää saada aikaan rakenne, jossa informaatiovirta ohjataan kaikkien saataville esimerkiksi niin, että keskusblogi kokoaa viestit yhteen tai niin, että viestivirta kootaan jollakin muulla tavalla, kuten esimerkiksi Friendfeedillä. Opettaja (ja opiskelija) voi lukea viestivirtaa syötteenlukijalla, jolloin ei erikseen tarvitse selailla yksittäisiä blogeja ja kurkistella, mitä opiskelijat ovat saaneet aikaan. Koostevirrasta opettaja voi noukkia kaikille julkistettavat ja kommentoidut viestit, jos niin halutaan. Blogimerkinnät voi ohjata myös automaattisesti Twitteriin, josta merkinnät saa jopa kännykkään. Erilaisia suodattamisen ja ohjaamisen menetelmiä on nykyisellään jo runsaasti.

Informaatioarkkitehtuurin miettiminen on tärkeä osa blogien opetussoveltamista. Mediavalintojen tulisi olla myös opiskelijoille sopivia. Usein onkin hyvä, että tarjolla on useita automaattisesti toimivia vaihtoehtoja, jotka eivät kuormita opettajaa ja joista opiskelija voi valita itselleen luontevimman.

Blogien käytöstä ja integroitavista informaation kanavoinnin, suodattamisen ja ohjailun menetelmistä ei ole vielä juurikaan saatavilla kirjoitettua aineistoa. Menetelmät kehittyvät vauhdilla. Joitakin syötteiden ja lukijaohjelmien käytön neuvoja löytyy 2009 julkaistusta Sosiaalinen media opetuksessa -kirjasta, jonka ovat kirjoittaneet Eija Kalliala ja Tarmo Toikkanen (Finn Lectura).

Tarmo Toikkanen on piirtänyt kiinnostavan informaatiovirtojen kaavion, joka kuvaa hänen omaa blogi- ja mikroblogityöskentelyään ja sitä, miten erilaista informaatiota voi reitittää eri palveluitten ja sovellusten välillä.

3308183411_749eac1311_o.png