Wiki blogeista


Wikin alkusysäyksenä toimi Tampereen yliopistossa ja Wikiopistossa järjestettävän kurssin " Mediakasvatus ja uudet lukutaidot" harjoitusprojekti. Käytämme wikiä projektin toteuttamisalustana tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Tästä se lähtee. (2.10.2009)

Wikissä pohditaan blogia erityisesti osana opetusta. Pohdintaa, enimmäkseen kysymyksiä ja joitain vastauksia. Voisiko tästä rakentua yhteinen kokemus blogien opetuskäytöstä?

"Ensimmäistä kertaa törmäsin blogien opetuskäyttöön syksyllä 2006, kun näin yläkouluikäisten pitävän blogeja tietotekniikan tunneilla käsitellyistä ja opituista asioista. Kahden virkkeen mittaiset kirjoitukset (postaukset) eivät kuvailleet, reflektoineet tai kommentoineet puhumattakaan vuoropuhelusta. Kunhan vain totesivat että tunnilla oli istuttu ja otsikkotason teema oli vielä muistissa.

Kuva epäonnistuneesta blogien hyödyntämisestä on hieman masentava, eikä varmasti anna kuin pienen väläyksen blogien käytöstä koulutuksen tarpeissa. Se pistää kuitenkin miettimään miten blogi toimii ja voisi toimia koulutuksen ja opetuksen tukena. Millaisia ongelmia on voitettavana ja minkälaisia näkökulmia on pohdittavana?
"Blogi


Blogi on
”...a type of website, usually maintained by an individual with regular entries of commentary, descriptions of events, or other material such as graphics or video. Entries are commonly displayed in reverse-chronological order.” Blogi wikipediassa

Tyypillisesti blogit kommentoivat ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia keskittyen monesti tiettyyn aiheeseen, toiset toimivat lähinnä henkilökohtaisten päiväkirjojen korvikkeena. Blogeissa yhdistyvät teksti, kuvat, videoklipit sekä linkit toisiin blogeihin ja verkkosivuille. Blogien tarjoama kommentointimahdollisuus on kiinteä osa blogikulttuuria. Blogit muodostavat kommenttien, keskinäisen vuoropuhelun sekä linkitysten ja viittausten kautta verkoston, jota kutsutaan blogosfääriksi. Lietsala ja Sirkkunen (2008) viittaavat blogin merkitykseen osana sosiaalista mediaa, web 2.0:aa:

"Blogs have in a way challenged the definition of the online community. Blogging has become one possible medium for creating an online community; a set of blogs linking back and forth to to one another's postings, while discussing common topics (Chin & Chignell 2007)."

Ilmaiset ja helppokäyttöiset blogipalvelut (esim. Wordpress ja Blogger) ovat tehneet yhteisöön osallistumisesta ja verkkojulkaisemisesta vaivatonta.

Blogisanastosta ja käsitteistä tarkemmin Blogien opetuskäyttö -wikistä.